سیاست حفظ حریم شخصی

دوست گرامی  ، مسئولین فروشگاه اینترنتی "کالای خواب" نگهداری و مراقبت از حریم خصوصی شما را وظیفه ی اخلاقی و وجدانی وبازرگانی خود می داند
 محافظت از حریم شخصی شما  در محدوده ی قوانین مدنی  کشور بر عهده ما می باشد.