ارتوپدیک

در این بخش شما با  محصولات ارتوپدیک زیکلاس مد  آشنا خواهید شد. این محصولات با فوم ویسکوالاستیک ( هوشمند ) ساخته شده اند. برای آشنائی با این فوم می توانید به صفحه فوم ویسکوالاستیک ( هوشمند ) چیست؟ مراجعه نمائید.

 دورگردني طبی شفادرمان

موجود نمی باشد

بالش بارداری زیکلاس مد

موجود نمی باشد

بالش زیرنشیمنی زیکلاس مد

موجود نمی باشد